Adimen Lehiakorra

ZURE MERKATU BERRIA HOBETO EZAGUTZEN LAGUNTZEN DIZUGU

Profesional espezializatuko talde bat aholkatzen dute eremu desberdinen gainean eta baliabide hauek jartzen dituzte zure antolamenduan:

  • Herrialde-fitxak
  • Sektore/herrialde azterketak
  • Intereseko merkatuen azterlan konparatiboak
  • Aukerak identifikatu eta baloratu
  • Merkataritza-akordioei buruzko informazio eguneratua…

 

Gainera…

  • Enpresa, produktu eta negozio-eredurako merkatu-azterketa esklusiboak.
  • Lehentasunezko sektoreei buruzko informazio segmentatua eta gaitasuna tokian tokiko balio-kateetan sartzeko…

MERKATARITZA AZTERKETEN AZKEN TXOTENAK