Select Page
Balore eta konpromisoak

Gure balore eta konpromisoak

Sozietate publiko bat gara, zerbitzu integrala eskaintzen diona euskal enpresari bere nazioartekotze-bidean, eta helburutzat dugu modu sostengarrian indartzea euskal enpresaren lehiakortasuna, horretarako baliatuz Kanpo Sarea, diruz lagundutako programak eta Talentuaren sorrera.

Profesionaltasuna bezeroaren aurrean

 • Betetzen ditugu helburu eta zereginak eta errespetatzen ditugu ezartzen zaizkigun epeak.
 • Modu aktiboan inplikatzen gara hartu ditugun konpromisoak betetzeko lanean, betiere bezeroaren asebetetasun osoa bilatuz.
 • Objektibotasunez egiten dugu lan eta bermatzen dugu gure jardueretan tratu berdintasuna errespetatzen dugula.
 • Bezeroari entzuten diogu eta kontuan hartzen ditugu bere beharrak gure erabakiak hartzean, eta bere igurikipenak gainditzen ditugu.

Gardentasuna

 • Leialki ematen dugu gure ekintza guztien kontu, bai erakunde barruan, bai kanpoan.
 • Berdintasun, gardentasun eta konkurrentzia printzipioek gidatzen dute gure lana, eta gure gain hartzen dugu gizartearen etorkizunaren ardura.
 • Etikoki, koherentziaz eta zintzo jokatzen dugu, argi eta garbi adieraziz pentsatzen eta sentitzen duguna.

Sare-lana eta inplikatutako pertsonak

 • Lankidetza eta sare-lana bultzatzen ditugu pertsonen eta lan-arloen arteko sinergiak indartuz, horrela balio handiagoa emateko egiten ditugun jarduerei.
 • Pertsona guztiak inplikatzen ditugu, gure helburuetara errespetuz eta enpatiaz iristeko bidean.
 • Lankidetza, Adiskidetasuna eta Kohesioa indartzen ditugu lantaldeetan.
 • Pertsonak ilusionatzen eta batzen ditugu.
 • Taldean egiten dugu lan, polibalenteak eta autonomoak gara gure zereginak gauzatzean.

Erantzukidetasun instituzionala

 • Baliabide publikoak erantzukizunez eta eraginkortasunez kudeatzen ditugu.
 • Eraginkortasunez eta gizarte-errentagarritasunez lan egiten dugu, kontuan harturik beti gure jarduerak dakarren onura soziala, ahalik eta baliabide gutxien kontsumituz eta jarritako helburuak lortuz.
 • Eredugarriak izan nahi dugu eta modu baikorrean erantzuten diegu gure jarduera profesionalean hartzen ditugun konpromisoei.
 • Konfiantza lantzen dugu kontsekuente izanez eta zintzo eta leial jokatuz.
 • Gure konpromisoak betetzen ditugu. Esaten eta sinatzen dugun guztia betetzen dugu.

Hurbiltasuna

 • Errespetuz, hurbiltasunez eta enpatiaz jokatzen dugu eta arreta egokia ematen diegu gurekin harremanetan jartzen diren pertsona eta enpresa guztiei.
 • Iristerrazak gara eta tratu pertsonalizatua ematen diogu gure zerbitzuak baliatu nahi dituen enpresa bakoitzari.

Kudeaketa aurreratua eta berrikuntza

 • Onartzen ditugu helburuak betetzeko prozesuan hartutako erantzukizuna eta konpromisoak, bai eta horiek betetzeko ardura, eskura ditugun baliabideak optimizatuz.
 • Konprometiturik gaude Etengabeko Hobekuntzarekin eta kudeaketa aurreratuarekin.
 • Etengabeko hobekuntza da gure iparra.
 • Konpromisoa hartu dugu estrategian ezarritako helburuak betetzeko eta Kudeaketa Planean jasotako ekintzak gauzatzeko.
 • Proaktiboak eta malguak gara, erne gaude ingurunearekiko, Sormena landuz eta erronka berriak onartuz.