Select Page

Nazioartekotze Plana

Plan honen helburu nagusia da bidea erraztea euskal enpresei jauzi kualitatibo bat eman dezaten merkatu globalean sartzeko eta beren nazioarteko lehiakortasuna hobetzeko.

Nazioartekotze Planaren 8 ardatzak

Enpresen Nazioartekotze Plana 2017-2020

1. Balio erantsiko zerbitzuak

Balio erantsiko gure zerbitzu-zorroa, enpresa profilen arabera zatikatua, gaitasun propioak eta kolaboratzaileak integratzen dituen eredu batekin

2. Adimen lehiakorra

Ezagutza aurreratua eta aukera berriak sortu eta enpresei helarazi

3. Kanpo sarea

Kanpo Sareak euskal enpresa eta erakundeei ematen dien balioa handitu

4. Gaikuntza

Euskal enpresetako profesionalek nazioartekotzeari buruz duten gaikuntza espezializatua indartu

5. Finantzaketa

Finantzaketa-tresna lehiakorrak eskaini enpresei, alternatiba-aukera zabala izan dezaten nazioartekotze arloan

6. Berrantolatze instituzionala

Eusko Jaurlaritzak nazioartekotze arloan dituen gaitasunak eta aktiboak integratu eta indartu

7. Euskal sistemaren koordinazioa

Enpresen nazioartekotzea bultzatzen duten eragile guztiak koordinatzen jarraitu

8. Irudia eta komunikazioa

Aitorpena lortu Euskadirentzat, bertako enpresentzat eta Nazioartekotzeko Euskal Sistemarentzat

Horrela, zure enpresa nazioartekotzen laguntzen dugu